gallery/version-horizontal-01
gallery/4 petit

Nosaltres

 

Som un partit de Balears, per les Balears. Gents d'aquestes illes a qui ens mou mantenir el nostre territori, desitjoses de justícia social, de què totes les persones tinguin la seva oportunitat vinguin d'on vinguin. Volem respectar els nostres compromisos i ser un referent de l'esquerra a Balears, lluny de promeses buides.

El treball seriós ha de ser la nostra guia.

 

La nostra Visió

 

Unes Illes Balears sostenibles, amb qualitat de vida, on es parli i divulgui la llengua pròpia, on els animals siguin tractats amb respecte i no com a objectes.
Unes illes que siguin tractades amb justícia, solidàries sí, però no sotmeses a espoli econòmic.
Unes illes acollidores amb els seus habitants i amb els visitants. Lliures de violència de gènere. Unes illes que defensin a ultrança el seu territori, el seu ecosistema, la seva cultura i la seva idiosincràsia entenent que és el valor més important per a la seva perdurabilitat en el temps i com a llegat.

25 propostes de treball

 • Lluitar per a l’equiparació entre dones i homes, contra la violència de gènere, l’eliminació de la bretxa salarial i de qualsevol discriminació.
 • Garantir la total capacitat de gaudir dels drets socials amb igualtat de condicions del col·lectiu LGTBI.
 • Potenciar la solidaritat de les Illes Balears amb els qui més ho necessiten: persones i famílies amb dificultats, pobles perseguits, migrants, exiliats polítics, refugiats, etc.
 • Protegir de manera específica els centres històrics, comerços emblemàtics i crear noves àrees d’especial protecció.
 • Reforçar la Memòria Històrica, la llibertat d’expressió, de manifestació i derogar la Llei Mordassa.
 • Defensar la nostra llengua pròpia amb tota la seva riquesa. Cuidar el Patrimoni  intangible de les Illes Balears.
 • Facilitar la integració del jovent en el mercat de treball, lluitar contra l’absentisme i abandonament esco-lar.
 • Regular el consum de les drogues toves i la seva despenalització. Facilitar l’atenció als  addictes.
 • Desenvolupar el lloguer social en habitatges públics augmentant la rehabilitació, reforma i compra de construccions existents.
 • Implementar l’atenció a la dependència de manera sostenible i seriosa. Donar suport a les persones amb diversitat funcional al llarg de la seva vida.
 • Complir la Carta Social Europea i engegar la Renda Bàsica Universal.
 • Reivindicar un Règim Fiscal Específic per a les Balears i un finançament just segons el principi d’ordinalitat.
 • Lluitar contra la corrupció fiscal, política i empresarial. Atorgar els màxims recursos, veritable autonomia i independència a l’Oficina Anti-corrupció.
 • Promoure l’educació pública garantida per a totes i tots.
 • Promoure una xarxa pública d’escoletes a totes les illes de 0 a 3 anys. Promoure que operin durant períodes de tancament escolar per a les famílies treballadores amb fills petits.
 • Auditar els Serveis Públics insulars de totes les administracions.
 • Mantenir i impulsar el Sector Primari, Petit Comerç i Autònoms.
 • Prioritzar la conservació del Medi Ambient enfront d’altres interessos: reutilitzar, reciclar, reduir les deixalles, establir acords progra-màtics amb associacions medi-ambientals, etc.
 • Planificar estratègicament l’accés turístic a les Balears amb una segmentació del turisme diferenciat per territoris insulars: turisme d’interior i de platja.
 • Potenciar l’R+D+i per a impulsar un model productiu.
 • Eliminar de manera radical el maltractament animal als espec-tacles públics i defensar els drets dels animals. Establir acords amb associacions animalistes.
 • Recuperar els serveis públics privatitzats o externalitzats: sanitat, aigua, transport, neteja, etc.
 • Crear serveis públics de transport entre illes i amb la península.
 • Millorar i impulsar de manera efectiva el transport públic sostenible.
 • Secundar de manera inequívoca el dret a decidir a través de referèndums pactats.